Kurs SPB Level Professional

Szkolenie barrmańskie realizowane w ramach " Akademii Miksologii" autorstwa Z.T Nowickiego jest licencjonowanym programem ( prawa autorskie zastrzeżone ) przygotowującym barmanów do profesjonalnej pracy za barem według standatów międzynarodowych . Efekt blisko 40 letniej pracy autora Z.T Nowickiego -nestora polskich barmanów niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie miksologii .Trenerami i wykładowcami są najlepsi polscy barmani - "masterzy" , laureaci krajowych i międzynarodowych konkursów barmańskich . Program kursu to 150 godzin dydaktycznych zajęć teoretycznych oraz praktycznych z użyciem alkoholi i ingrediencji bezalkoholowych znanych, światowych marek . Szkolenie kończy się egzaminem z teorii i praktyki z uwzględnieniem  międzynarodowych standardów I.B.A . Dyplom ukończenia kursu barman-mikser II stopnia z międzynarodowym certyfikatem jest dokumentem poświadczającym umiejętności zawodowe barmana i respektowanym przez instytucjonalnych pracodawców w 52 krajach świata.( kraje członkowskie I.B.A )

Program szkolenia SPB Level Professional - 150 godzin dydaktycznych ( 45 min )
 1. Wizerunek profesjonalnego barmana
 2. Propedeutyka miksologii
 3. Sprzęt barowy, wyposażenie baru typu "American Bar "
 4. Zarys technologii i towaroznawstwa napojów alkoholowych i bezalkoholowych
 5. Organizacja i technika pracy w barze
 6. Ćwiczenia praktyczne techniki miksowania napojów mieszanych alkoholowych i bezalkoholowych
 7. Fizjologia mieszania napojów
 8. Szkolenie audiowizualne w wybranych tematykach połączone z prezentacjami firm alkoholowych.
 9. Psychologia konsumenta
 10. Kultura spożywania napojów alkoholowych
 11. Miksowanie w stylu " flair "
 12. Praca i zadania sommeliera
 13. Piwo - historia ,technologia produkcji, sensoryka oraz technika nalewania
 14. " Podstawy espresso "  - barista
 15. Historia I.B.A oraz SPB
 16. Egzamin teoretyczny i praktyczny